Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नवलपरासी

  • २१ औ राष्ट्रिय भुकम्प सुरक्षा दिवस २०७५

  • २१ औ राष्ट्रिय भुकम्प सुरक्षा दिवस २०७५

  • २१ औ राष्ट्रिय भुकम्प सुरक्षा दिवस २०७५

  • २१ औ राष्ट्रिय भुकम्प सुरक्षा दिवस २०७५

  • २१ औ राष्ट्रिय भुकम्प सुरक्षा दिवस २०७५

  • कर्मचारी वृत्ति विकास तथा क्षमता अभिवृद्धि तालिम

  • कर्मचारी वृत्ति विकास तथा क्षमता अभिवृद्धि तालिम

  • कर्मचारी वृत्ति विकास तथा क्षमता अभिवृद्धि तालिम

  • कर्मचारी वृत्ति विकास तथा क्षमता अभिवृद्धि तालिम

सबै सूचना
सबै समाचार
देवेन्द्र लामिछाने
देवेन्द्र लामिछाने

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

उपेन्द्र राज पौड्याल
उपेन्द्र राज पौड्याल

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सूचना अधिकारी) (प्रवक्ता)

अर्जुन बहादुर थापा
अर्जुन बहादुर थापा

प्रशासकीय अधिकृत


सबै सूचना
सबै समाचार
देवेन्द्र लामिछाने
देवेन्द्र लामिछाने

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

उपेन्द्र राज पौड्याल
उपेन्द्र राज पौड्याल

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सूचना अधिकारी) (प्रवक्ता)

अर्जुन बहादुर थापा
अर्जुन बहादुर थापा

प्रशासकीय अधिकृत